:root { --theme-color:#ef4136; } .jz_theme_font_color { color: #ef4136; } .jz_theme_bg_color { background-color: #ef4136; } .jz_theme_border_color { border-color: #ef4136; } .jz_theme_fill_color { fill: #ef4136; } .jz_theme_focus_border_color:focus { border-color: #ef4136; } .jz_theme_hover_font_color:hover { color: #ef4136; } .pagination_style2 .pagination_item.active::after { border-color: #ef4136 !important; } .pagination_style3 .pagination_item.active, .pagination_style2 .pagination_item.active { color: #ef4136 !important; } .pagination_style3 .pagination_item.active::after, .pagination_style2 .pagination_item.active::before, .full_screen_row .pagination_style1 .pagination_item.active::after { background-color: #ef4136 !important; } .jz_hover.jz_theme_bg_hover_color:hover { background-color: #ef4136; } .jz_hover.jz_theme_font_hover_color:hover { color: #ef4136; } .jz_hover.jz_theme_border_hover_color:hover { border-color: #ef4136; } .jz_focus.jz_theme_focus_border_color:focus { border-color: #ef4136; } .jz_secondary_bg_color { background-color: #f28830; } .jz_screen_pc .submit_btn_style_1:hover .form_submit, .submit_btn_style_3:hover .form_submit { color: #ef4136; border-color: #ef4136; } .submit_btn_style_4 .form_submit, .submit_btn_style_5 .form_submit{ color: #ef4136; border-color: #ef4136; } .submit_btn_style_0 .form_submit,.submit_btn_style_1 .form_submit,.submit_btn_style_2 .form_submit { background-color: #ef4136; } .jz_screen_pc .submit_btn_style_4:hover .form_submit { background-color: #ef4136; } .jz_screen_pc .submit_btn_style_2:hover .form_submit { background-color: #e33d33; }

外墙腻子粉为什么不合适用到内墙

2022-07-11 17:01 环保腻子

腻子粉分成外墙腻子粉和内墙腻子粉,外墙腻子粉为何不适合用到内墙?今日就由PChouse为你一一解答。

外墙腻子要抵御风吹日晒因此胶性大、强度高,环保指数略低。内墙腻子综合指数较好,健康环保,因此内墙腻子粉不外用,外墙腻子粉不内用。

说到底这些都是因为内墙与外墙有所区别:

1、含碱量不同

总体来说外墙腻子粉的含碱量要高过内墙腻子粉。

2、施工难易和价钱不同

外墙腻子的施工难度要比内墙腻子的施工难度大的多,而一般而言外墙腻子价钱要贵于内墙腻子。

3、环保性不同

因为外墙腻子要抵御风吹日晒因此黏性大、强度高,但是环保指数就略低。相反内墙腻子就较为健康环保,因此内墙不外用,外墙不内用。

4、特性不同

内墙腻子较为细致,因此关键一碰到水便会发生空鼓状况甚至脱落;而外墙腻子就比较粗糙,可是防水性能很好。

5、成份和耐水性不同

因为两种腻子粉的秘方不同,外墙腻子粉以水泥为主,而内墙腻子粉则要以轻钙粉、双飞粉为主。因而前者耐水性和强度都比较强,就算遇水也不会发生变软的状况;而后者的耐水性和强度相对外墙腻子粉就比较差,并且只要用指甲轻轻一刮就可以刮出印痕,碰到水也会出现变软的状况。

净味腻子,环保腻子,河南净味腻子,河南环保腻子,真冠建材,河南真冠建材